?n?aat Blm – Yeni Projeler

?n?aat Blm – Yap? ders notlar? Ar?ivi

Bu sayfada ?rencilerin tuttuklar? notlar, yada hocalar?n verdi?i elektronik dkmanlardan faydalan?p dzenli ve kolay ula??labilir bir ?ekilde in?aat blm ders ieriklerini listelemeyi amal?yorum.

Her ders notu iin bir kategori olu?turuluyor ve ilgili ders notlar? olu?turulan kategori alt?nda yay?nlan?yor.

Beraberinde yaz? ieriklerindeki in?aat terimleri, ?n?aat Blm Terimler Szl?ne ba?lant? verilerek a?klamaya al??t?m. rnek problemler ve zmleri resim dosyas? format?nda haz?rland?.

Ders notlar? ar?ivi arama motorlar?nda etkili sistem olan wordpress alt yap?s?yla geli?tirilmi?tir.

?n?aat Blm – Yap? Haber Ar?ivi

Bir sredir beta testlerini yapt???m ?n?aat Blm Haber Ar?ivi yay?na haz?r gibi. Sektr ve ?rencilere ynelik in?aat/mimari (a??rl?kl? in?aat) ile ilgili haberleri tek at? alt?nda toplamakt?r. Hergn onlarca haber eklenen haber ar?ivinde tm haberler’in kayna?? haberin son sat?r?nda belirtilir  ve hak sahibi kaynak sitelerinin ana sayfalar?na linkler verilir.

Haberleri gnde en az bir kere tek tek kontrol edilip uygun kategorilere ekliyorum. Haber ar?ivinin di?er haber sitelerinden fark? etkili kategori listeleme yntemiyle birok haber sitesindeki haberleri tek at? alt?nda toplamak. ?n?aat Blm Haber Ar?ivi sayesinde tekip etmek istedi?iniz haber sitelerine tek tek girmek zorunda kalmayacak, listelenen haber ba?l?klar?ndan hangisi ilginizi ekiyorsa kayna??na kolayl?kla ula?abileceksiniz.

Yine haber ar?ivinde e-posta ile haber takip sistemi d?nyorum. K?sa bir kay?t srecinden sonra ilgi duydu?unuz kategoriye ait haber yada haberleri e-postan?za gelmesini sa?layabileceksiniz.

Galeri blmyle ilgilenemedim, sunucu de?i?ikli?i s?ras?nda birok hatayla kar??la?t?m. Zaman?m? di?er iki projeye vererek daha etkili zmler retmeyi d?nyorum.

?ki siteninde beta testleri devam ediyor. ?iddetli yorum, neri, ele?tirilerinizi ve dkman deste?inizi bekliyorum.

10 Yorum

  1. yusuf 04 Ağustos 2008
  2. Bilal Bilgi 04 Ağustos 2008
  3. eren 05 Şubat 2009
  4. fsunnn 18 Mart 2009
  5. mehmet sa?d? 25 Mart 2009
  6. sibel 03 Ağustos 2009
  7. okan 20 Ağustos 2009
  8. sahile 24 Ekim 2009
  9. Tar?k 07 Ocak 2010
  10. Nihal Bilge 01 Mart 2011

Yorum yaz