Autocad Produced by an autodesk educational product yaz?s?n? kald?rmak

o?umuz autocad al??mam?z? tamamlad?ktan sonra plotter ?kt?s? al?yoruz.
Bu gece al?nan hardcopy de ya?anan bir sorundan bahsetmek istiyorum.
Neydi bu sorun?
A?a??da grm? oldu?unuz print preview grntsnde grd?nz ka??d?n sa?-sol-st ve alt k?s?mlar?ndaki “produced by an autodesk educational product” uyar?s?.

produced-by-an-autodesk-educational-product-yazisi

Product Education al??makta oldu?unuz autocad modellemesinin bir al??ma sayfas? oldu?unu belli eder size. Bu bir virs de?ildir.
Ayr?ca bu uyar? dwg sayfas?n? ilk at???n?z anda ekrana gelir ve sizler “produced by an autodesk educational product” olmas?na ra?men amaya zorla seene?ini t?klars?n?z. (Cancel… seene?ini semeniz halinde dosya a?lmaz)
Bu ek bilgiyi de verdikten sonra bilinenin tersine ba?ka bir yntemle ilerlemek istiyorum. Bu yntemle bir dwg dosyas?n? kolayl?kla dxf format?na sayfa gei?i yapmadan gerekle?tirebilirsiniz.

Uygulama

1. A?k olan dwg sayfas?nda ncelikle ?ayet yazd?rma komutunda iseniz esc tu?u ile ?k?n.

2. Command blmne dxfout yaz?n, enter tu?unu t?klay?n

sekil-2-dxfout-komutu
3. dxfout komutu i?leme girdi?inde kar??n?za dxf format?n? nereye kaydedice?inze ait dosya ?kacak, buradan kaydedilmesini istedi?iniz
dosyay? sein. Tamam seene?ini t?klay?n.

sekil-3-dxfout-komutu
4. ?imdi s?ra geldi olu?turulan dxf format?n? dosya iine girmeden Autocad zerinden amaya.
Command sat?r?na dxfin yaz?n ve enter tu?una bas?n. (?ekil:4)

sekil-4-komut-satiri-dxfin-komutu

5. A?lan dxf formatl? izimi kaydedebilmek iin CTRL+TBL tu?unu kullanarak (sayfa gei?i) a?k olan dwg formatl? izimi kapat?n.

6. dxf formatl? sayfada iken ctrl+s tu?una basal?m ve enter tu?una basal?m (dosya kay?t i?lemi). Burada Autocad bize uyar? verecek, “ayn? dosya isminde bir dosya var, zerine kaydedilmesini istiyor musunuz?” evet-hay?r seene?i size ait. Dilerseniz farkl? bir isimle ya da var olan dosya zerine kaydedebilirsiniz.

Konu ile ilgili soru i?aretleriniz varsa en k?sa srede geri dn? yap?lmaya al???lacakt?r. Sorununuzla ilgili ekran grnts alman?z ve bizlerle payla?man?z yeterli olacakt?r.

Te?ekkrler

3 Yorum

  1. metehan 13 Aralık 2014
  2. HASAN 01 Nisan 2015
  3. Fatih ARABACI 18 Şubat 2020

Yorum yaz