Su ve Yalıtım Yalıtım çeşitleri

Su ve YalıtımSu, hayatımızda vazgeçilmez bir unsur olmasına rağmen, yapılarda genellikle sorun yaratır.
Su, nem halinde duvar, döşeme, kapı pencere gibi yapı elemanları bünyesinde bulunur. Nem, bu yapı elemanlarının bozulmasına, özelliklerinin zamanla yitirilmesine neden olur. Ahşabı çürütür, demiri paslandırır, beton üzerinde don etkisi yaparak patlama, dökülme gibi hasarlara neden olabilir.
Yapının sudan korunması için çeşitli uygulama yöntemleri ortaya çıkmıştır. Çatı/saçak, damlalık, tretuvar, drenaj, sıva yapılarda standartlaşmış yapı yalıtım elemanlarındandır. Bununla birlikte yalıtım amacıyla likit, pestil, cam yünü, mantar, sentetik elyaf gibi çeşitli yapı malzemeleri geliştirilmiştir.
Yalıtım çeşitlerini üç ana kategoride inceleyebiliriz:

 1. Su ve neme karşı yalıtım
 2. Isıya karşı yalıtım
 3. Sese karşı yalıtım

Su ve neme karşı yalıtım:

Suyun Ahşap, metal, taş, tuğla gibi gereçler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uygulanır.
Binaya dıştan: Yağmur, kar, yüzey ve sızıntı yer altı/yer üstünden gelen su,
Bina bünyesinde: Beton, sıva, duvar vb. harçlarının içerisindeki nem,
Bina içerisindeki: Su tesisatlarından sızan sulara karşı yalıtım uygulaması su ve neme karşı yalıtımı zorunlu kılan hallerdir.

Su ve neme karşı alınabilecek önlemler:

 • Saçaklı çatı yapmak,
 • Sıva yapmak veya çinko bakır yada taş plaklarla kaplamak,
 • Bina yüzeylerinde suyu çabuk akıtan denizlik, damlalık, vb. profiller oluşturmak,
 • Bina çevresinde ~1mt genişliğinde yaya kaldırımı (tretuvar) yapmak,
 • Drenaj yapmak

Su ve neme karşı yapılan yalıtımlar:

 1. Drenaj
 2. Temelde yalıtım
 3. Banyo vb. ıslak zeminlerde yalıtım
 4. Teras ve çatılarda yalıtım

1-A)Binaya Dıştan Drenaj

Bina çevesinde temelin ~50-100 cm kadar dışında temel tabanının ~30-40 cm kadar derinde eğimli bir kanal açılır ve binanın çevresi dönülür. Drenaj kanallarının köşe yaptığı yerlerde (bina köşelerinde) ~15-20 cm’lik rögarlar açılır. Bu rögarlar kanalizasyona bağlanarak suyun binadan uzaklaşlmasını sağlayabiliriz.

1-B)Binaya İçten Drenaj

Dış drenaj yapma imkanımız bulunmadığı durumlara binamıza içten drenaj yapabiliriz:
Bodrum katının (genellikşe) merkezinde, bodrum döşemesinden ~2mt derinlikte, 50×50 cm genişlikte (sarfiyayata göre değişir) bir kuyu yapılır. Kuyunun etrafı biriket ile örüldükten sonra içerisine sıva yapılır. Üzeri saç veya moloz taş duvar şeklinde kapatılabilir. Sac ile bir kapak yapmak daha uygun olacaktır. Çünkü, eğer kanalizasyon kotu rögar kotumuzu tutmuyorsa bu alana bir pompa koyup suyu bu pompa sayesinde kanalizasyona iletmeliyiz.

Tabi otomatik pompa konusunda sorunlar yaşayabiliriz, elektirik gittiği an pompa çalışmayacak ve tıkanma oluşabilecektir, ya küçük bir jenaratör veya rögar kapağını binanın dış yüzeyine koyup/bir baca yapıp elektirik kesintisi olduğunda vidanjör ile suyu tahliye edebilirsiniz.

vidanjor

2-Temelde Yalıtım

Zemine inmesi muhtemel kar ve yağmur sularının bnaya zarar vermesini önlemek amacıyla yaptığımız yalıtım uygulamasıdır. Ayrıca temelde yer altı sularına karşıda yalıtım önlemleri alınır.
Kar ve yağmur sularının zemin 0 (sıfır) kotundan bodruma inmesini önlemek için tretuvar ve su basma yapabiliriz. Su basma binanın 0 (sıfır) kotunu ~50 cm yükselterek kar ve yağmur sularının binamız ve bodrum kata inip zarar vermesini engelleyebiliriz. Ayrıca dıştan yapılan sıva da bir yalıtım çeşitidir. Ayrıca bitümlü malzeme ile de suya karşı binaya dıştan yalıtım yapılıp suyun temele inmesi önlenebilir. Bodrum döşemesinde zemin suyuna karşı sırasıyla Blokaj/Gorbeton/Yalıtım Gereci/Betonarme döşeme kaplamaları yapılması yeterlidir.

3-Banyo vb. Islak Zeminlerde Yalıtım

Banya vb. ıslak zeminlerde su yalıtımı çok iyi yapılmalıdır, zira bu alanlarda su kullanımı fazla olacaktır.
Islak zeminlerde döşeme sırasıyla Betonarme döşeme/Eğim Betonu/Yalıtım malzemeleri/Kaplama harcı/Döşeme kaplaması yapılabilir.
Suya akış yolu vermek için betonarme döşememizin ardından % ~3-5 cm’lik eğimli beton dökmeli,
Mastik asfalt, Rübroit vb. yalıtım malzemeleriyle eğim betonunun üstü kaplanmalı,
Yalıtım malzemesini korumak amacıyla ince bir harç yapılmalı
Ve son olarak döşeme kaplaması (fayans, mermer, çimento harçı karo) kullanarak ıslak zeminde yalıtım işlemini tamamlayabiliriz.

4-Teras ve çatılarda yalıtım

Teras ve çatıya kar ve yağmur etkisi direkt etki edeceğinden bu alanlardaki yalıtım işlemi daha önemlidir. Genellikle ısıya karşı yalıtım özelliği bulunanan yalıtım malzemeleri ile kaplandıkları için bu konuyu yazımızın diğer bölümlerinde (Isıya karşı yalıtım) inceleyeceğiz.

Ayrıca bakınız:

Yalıtım, izolasyon
Su Yalıtımı

6 Yorum

 1. nuri harta 11 Nisan 2008
 2. nazif 14 Mayıs 2008
 3. enes 19 Mayıs 2008
 4. ABDULLAH BURAK KARAKAYA 14 Mart 2009
 5. Ayhan UÄ޾URAL 29 Ekim 2009
 6. kozanoğlu 21 Aralık 2009

Yorum yaz