Ad?m ad?m Autocad 2008 Kurulumu

2 cd olarak elime ula?an Autocad’in 2008 srmnn kurulum talimatlar?n? anlatmaya al??aca??m.

?lk cd’yi takt???m?z zaman otomatik kurulum ekran? a?lacakt?r

acadkur0.JPG

Install Products butonuna t?klayarak devam ediyoruz.

acadkur1.JPG

It is strongly recommended that exit all windows program before running this wizard

Warning: This program is protected by copyright and international treaties

Aktif olan programlar? ve pencereleri kapat?n?z.

Uyar?c?:  Bu program, telif hakk? ve uluslararas? antla?malarla korunur.

2 uyar?da da Next diyerek ilerliyoruz.

acadkur2.JPG

9 ana maddeden olu?an lisans szle?mesini onayl?yoruz.

I Accept butonu seerek Next diyoruz

acadkur3.JPG

First Name (Ad?n?z)

Last Name (Soyad?n?z)

Organization (Organizasyon, genelde bilgisayar ad? gelir)

Bilgilerinizi girdikten sonra Next diyerek ilerliyoruz.

acadkur4.JPG

Son ad?mda kurulum bilgilerimi gsteren ekran geliyor. Install butonuna basarak kuruluma ba?l?yoruz.

acadkur5.JPG

Kurulum devam ediyor

acadkur6.JPG

K?rm?z? kareyle i?aretledi?im alanlardan kurulumu takip edebilirsiniz.

~5-10 dakika sonra (bilgisayar h?z?n?za gre de?i?iklik gsterecektir.) 2. CD’yi takman?z istenecektir.

acadkur7.JPG


2. CD’yi tak?n ve Tamam‘a bas?n, kurulum devam edecektir. ~5-15 dakika aras? srebilir.

Kurulum tamamlan?yor..

Installation Complate
Autocad 2008
Succeded

acadkur8.JPG

Finish butonuna t?klayarak kurulumu sonland?r?yoruz.

acadkur9.JPG

Masastne Autocad 2008 k?sayolumuz eklendi. al??t?ral?m.

E?er Autocad 2008’i kurmadan nce nceki srmlerinden bir bilgisayar?n?za ykl iste 2008’in ilk a?l???nda kar??n?za Migrate Custom Settings penceresi ?kacakt?r.

acadkur10.JPG

Bu pencere sayesinde nceki srmlere ait ayarlar?n?z? Autocad 2008’e aktarabilirsiniz. E?er toolbar ve menler, k?sayollar olu?turduysan?z hepsi 2008’e aktar?l?r. Bu yzden tm seenekleri i?aretleyin (nerilen).

Profiles migrated successfully. Would you like to view the log file now.

Profiliniz gncellendi, kay?t dosyas? bilgilerini grmek istiyormusunuz diyor, cevab? size kalm??.

acadkur11.JPG

VE KARSINIZDA AUTOCAD 2008

acadkur12.JPG

50 Yorum

  1. ali 25 Nisan 2007
  2. blent 01 Mayıs 2007
  3. Bilal Bilgi 01 Mayıs 2007
  4. Mustafa 29 Mayıs 2007
  5. Bilal Bilgi 30 Mayıs 2007
  6. kenan 14 Temmuz 2007
  7. Bilal Bilgi 16 Temmuz 2007
  8. ERCU? 21 Ağustos 2007
  9. hendek 30 Ağustos 2007
  10. zerrin 08 Eylül 2007

Yorum yaz