Logo Background RSS
Blue Theme Green Theme Pink Theme Black Theme Red Theme
 •  Yazar: Bilal Bilgi
   İnşaat Mühendisi, İSG Yüksek Lisans Öğrencisi. Paylaşım sever, bilgisayar meraklısı ve programcı.


  YAZIYA PUAN VEREBİLİRSİNİZ
  (11 oy kullanılmış, 5 üzerinden 4,18 puan almış)
  Loading...
  Tarih: 11 Eylül 2007 – 19:49

  Kategori: Büro ve Şantiye
  Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

  Önceleri tüm inşaat terimlerini kapsayan bir bilgi bankası oluşturmak istiyordum. Onlarca kategori ve binlerce inşaat terimlerinden oluşan, gerektiği yerde resim örneklemeleriyle desteklenecek bir bilgi deposu. Yalnız bu işler tek başına yürütülecek işler olmadığından ve paylaşım ruhlu destekçiler bulamamamdan dolayı bu proje askıda kaldı. Bu yazımda sizlere eski bir tapu örneğini göstermek amacıyla yazıyı hazırlamaya koyuldum, terimlerin birçoğu birbiriyle iç içe olduğundan yazı uzadıkça uzadı. Yazının ortaları ve sonunda Osmanlı dönemine ait birkaç tapu örneğine ulaşabilirsiniz.

  Kadastro

  Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemine kadastro denir.

  Tapu

  şimdiki tapu ÖrneğiArazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Buna tapu senedi de denmektedir. Daimi ve müstakil haklar için de tapu senedi düzenlenir. İtamat (güven) anlamına gelen ve Türkçe bir kelime olan (tapuk) kelimesinden türetilmiştir.

  Tapu Haritası

  Parsellerin geometrik şekillerini gösterir, belirli ölçekte çizilmiş haritaya tapu haritası denir. Kadastro paftası da denmektedir. İmar, kamulaştırma haritaları da tapuya tescil edilmekle tapu haritası vasfını kazanır.

  Çaplı Tasarruf Vesikası

  Eski bir tapu ÖrneğiElimde bulunan (yanda) eski bir tapu örneği görüyorsunuz (üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz) bir tapu 41 (1966 doğumlu) yaşında olduğundan biraz yıpranmış. İl, ilçei Mahalle, Köy, Kütük no, Pafta, Ada, Parsel, Yüzölçümü (m², dm²), cinsi (ev, işyeri) gibi bilgilerin yanı sıra Katip, Kadastro Müdürü, Fen Müdürü ve Fen amirlerinin isim ve imzaları mevcut. Bu bilgiler tapulunun sağ kısmında bulunuyor. Sol kısımda ise 1/500 ölçekli arazi ve çevresi çizilmiş.
  Mal sahibinin adı soyadı ve babasının adı kısmı ilgimizi çekiyor. şöyle yazılmış:

  Mustafa ½
  Memik Koyuncu, Memikoğlu ½

  Mustafanın kim olduğu 41 yıl sonra bilinmiyor ne yazık ki, Aslında arazi Memik Koyuncuya ait, Mustafa denilen şahıstan alınmış ve o zamandaki insanların birbirine güveni hesaba katılarak Mustafa’nın üzerinden almamışlar tapuyu.

  Ada

  Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir. Ada numaraları 101’den başlar, köy sınırı içindeki tüm parseller ölçülünceye kadar numaralar aralıksız birbirini izler.

  Pafta

  Arazilerin teknik usullere göre ölçülüp belli oranda küçültülerek bir altlığa çizilmiş haritasıdır. Pafta asılları Genel Müdürlüğün izni olmadıkça daire dışına çıkarılamaz. Ancak gerektiğinde yeniden çizilebilir.

  Parsel

  Sınırları haritalarla belli edilmiş arazi parçasıdır. Bu harita kadastro haritası ise kadastro parseli, imar haritası ise imar parseli adı verilmektedir.

  Parselasyon

  İmar parselleri oluşturmak amacıyla, parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılan taşınmaz malları ayırma işlemidir.

  İmar Planı

  İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plana uygulama imar planı denir. Mevzi İmar Planı : Mevcut imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumdaki alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik alt yapı gereksinimleri kendi bünyesinde sağlanmış olan plandır. İmar Parseli : İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin imar mevzuatı ve imar planı esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir. Kadastro Parseli: Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir. Düzenleme Ortaklık Payı (D.O.P.) :İmar düzenlenmesine tabi tutulan yerlerde kamu yararına ayrılacak alan ve tesisler için kullanılmak üzere düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden %35’e kadar düşülebilen miktar ve/veya zorunlu hallerde malikin muvafakatı ile tespit edilen karşılığı bedeldir.

  Kamulaştırma (İstimlak)

  Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el koyması işlemidir

  Kat İrtifakı

  Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına kat irtifakı denir.

  Alo tapu destek hatları

  Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bir hizmeti olan bu servis sayesinde 22 Ayrı bölge müdürlüğüyle irtibat kurup tapu ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınızı telefon veya e-posta ile sorabilirsiniz. Telefon ve E-posta adresleri için tıklayınız.

  Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Merkezi Arşiv Bölümü”

  Osmanlı Tapu ÖrneğiOsmanlı İmparatorluğunun 15-19 Yüzyıl dönemlerine ait “Tapu Tahrir Defteri” adı verilen ve o döneme ait şehir, kasaba ve köylerdeki parsellerin kullanım durumları, vergiye esas değerleri ve benzer bilğileri içeren 2322 adet defter bulunmaktadır.
  21 Mayıs 1847 yılından başlayarak 1933 yılına kadar gelen süre içerisinde tarih ve sıra numarasına dayalı olarak tutulan ve “Tapu Zabıt Defteri ” adı verilen 14 023 adet defter bulunmaktadır.Ayrıca 1847 ile 1914 yılları arasına ait ve milli sınırlarımız içinde kalan ülkelerin kayıtlarını içeren 8 277 adet Tapu Zabıt Defteri bulunmaktadır.
  1934 yılından bugüne kadar 320 000 cilt ikinci nüsha tapu kütüğü, 270 000 cilt tapu senedi ve 1000 adet “Tablo Mahzen” defteri bulunmaktadır. 1925 ve 1967 yılları arasında tutulan köy hudutnameleri de arşivlerde korunmaktadır.
  Arşivden yılda ortalama 250 000 adet kayıt örneği çıkartılarak, TKGM’nün çeşitli taşra birimlerine, mahkemelere, çeşitli kurumlara, ilgili vatandaşlara gönderilmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez arşivi ekonomik, sosyal ve tarihi konularda bilimsel araştırma yapan yerli ve yabancı araştırmacılara kaynak oluşturmaktadır.

  Geçmiş yıllarda üretilen ve günümüz ihtiyaçlarına cevap vermeyen kadastro haritaları, Yenileme Kanunu hükümlerine göre yenilenir. Yenileme, sadece teknik çalışmaları kapsar. Mülkiyette yenileme veya değiştirme söz konusu değildir. Kadastro sırasında kazanılmış haklar korunmaktadır.

20 Comments

  1. Ahmet kaya
   22 Şubat 2009 - 20:16

   bizim bina dört kardeşin üzerine olmak üzere sekiz dairedir.her kardeşe iki daire düşüyor.fakat bu bina dört tapu değilde tek tapuda dört imza vardir.kat mülkiyeti ve kat irtifaki nasıl yapılır lütfen yardımcı olurmusunuz

   1. kanman
    10 Ocak 2010 - 00:51

    teşekkürler.

    1. mustafa
     22 Aralık 2010 - 02:41

     bilgiler faydalı olmuş elinize sağlık

     1. MURAT KAZAR
      7 Temmuz 2011 - 05:50

      konu:iskan.s.tevzi defterinde dedem bekiroglu mustafayaaitharita no 7 dölüm 10 haritano62 dölüm1
      haritano 55 dölüm dölüm 5 harita 1113 dölüm 2 esenler köylülerine vidostan verilen yerler yeni adı istanbul güngören bunların yeni parsel numaralarını nasıl cıkarabilirim not tapu bulamadım

      1. Şahin
       23 Eylül 2011 - 16:01

       imar planı üzerinde yazan S-2 yazısının ne anlama geldiğini bilen arkadaş varmı. Varsa Yardımcı olurmusunuz.

       1. Samet
        18 Aralık 2013 - 19:57

        Serbest nizam, 2 kat, konut alanı.

       1. metin Ufuk
        28 Ocak 2012 - 13:51

        Bu işe yeni başladım.Bu bilgiler çok yardımcı olucak inş..Teşekkürler.Başarılar.

        1. Hasan YILDIRIM
         28 Ocak 2012 - 19:17

         3 cuncu dedeme ait osmanli tapularinda ismi gecmekte olup 2010 tarihinde aldim

         yalniz nufus ve vadatandaslik islerine basvurdum dedemin nufus kayitlarini istedim yok dediler tapunun bir suretinide dilekce ile yolladim ne yapmaliyim cevap vermenizi rica ederim

         1. Hasan YILDIRIM
          28 Ocak 2012 - 19:25

          ve ayrica ilcemizde tapu sicilin müdürlüyünde 9 adet TAHRIR defteri bulunmakta isin garip tarafi eskiyaziyi okuyan yok yani ülkemizde var olan bir varligi hice saymaktalar saygilar

          1. necmikabak
           5 Şubat 2012 - 22:19

           slm benim sormak istedigim şey bu eski tapuların içindeki ÇAPLI TASARRUF VESİKASI adlı türkiye cumhuriyetinin 1930 lu yılardaki yunanıstan selanik macirlerine verilmiş tapular hala geçerlimidir elimzde 2 adet var dır .lutfen cevap yazınız(tapular dedemin üzerine hala)

           1. hasan köker
            9 Mart 2012 - 17:24

            iyi günler
            bir dairenin kaç m2 olduğu tapu üzerindeki bilğilerden nasıl bulunur.
            örnek tepudaki ölçüler.arsa payı 52/522 yüzölçüm 343m2.00dm2

            1. Samet
             18 Aralık 2013 - 19:59

             yalnızca tapu senedine bakılarak bunu bulmak mümkün değildir. projelerin incelenmesi gerekmektedir.

            1. selim
             12 Eylül 2012 - 02:53

             merhaba 1924 yasal göçle gelen ailelere tahsisi sonrasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir çok insan mağdur oldu ve bu mağduriyet günümüze dek gelmektedir tahrir kayıtları 1928 iskan olarak tahsisi tahrirlerce ilki bahsi geçenosmanlıca kayıtlardan yapılmıştır sonrasında 1934 2510 iskan kanunu takiben aile reisliği sisteminden çıkarak ailede 1924 ten önce doğumlu tüm nüfusa tahsisi yapılmış olup tevzi defterlerine işlenmiş olup 194o lı yıllardada bu kayıtların tümü parselasyon görüp zabıtlara aktarılmıştır sonrası malum kadastro 1956 zilliyet kavramı vs günümüze dek bir dünya konu olmuş olup bu konuda derin çalışmalarım tezlerim kendi işimce çözülmüş durumda olup bu tür konlarda danışmanlık sağlayabilir hatta şahsınız adına belirli noktalara dek takibinide gerçekleştirebilirim yukarıda yazdığım kadarıyla bir çok emlakçının hatta tapu müdürünün dahi bilmediği derin bir konu olduğunu bir çok uzman bilir gereğini yapmak sizlere kalmıştır eğer dilerseniz dsnaışmanlık sağlayabilirim

             1. esra
              27 Eylül 2013 - 13:34

              1924 mübadele ile ilgili görüşebilir miyiz?

             1. ömer faruk
              18 Eylül 2012 - 14:15

              slm arkadaslar ben bi tarla aldım 17000mtkare pafta ve ada no yazılmıs bu ne oluyo bilginiz varmı paftya ve ada nosu olusmus bu tarla cok deger kazanırmı satmayı düsünüyorumda

              1. ramazan güzey
               12 Temmuz 2013 - 21:00

               slm ömer abi ben harita teknisyeniyim tarla için yazılan pafta ve ada no birşey ifade etmez satmak istersen bunlar sadece tarlayı rahatca zeminde bulabilmek için….

              1. hatice
               19 Kasım 2012 - 00:44

               bilgiler için teşekkürlere

               1. BAŞAK İNAN
                27 Haziran 2013 - 14:02

                NIYE BEN METRAJLA İLGİLİ DETALI NOT BULAMIYORUM TEŞİL DEFTER NEDEİR,ATAŞMAN NEDIR,HAKEDİŞ NEDIR ,BIRIM FIYAT NEDIR BUNLAR NIYE YOK..BİLGİLENDIRISENIZ SEVINIRIM..

                1. rıdvan
                 8 Ağustos 2014 - 01:01

                 Arkadaşlar belediyeden alınan konum bilgisi için Bi harita var emlak ve imar servisinden galiba bunun üzerinde evin olduğu yerde YÖ yazıyı bunun anlamı nedir..

                 1. zübeyde
                  2 Eylül 2014 - 17:29

                  elimizde dedemden kalma çaplıtasarruf vesikası var bizle alakası olmayan şahıs bizim malımıza kendine ait tapu yapmış. Biz bu durumda ne yapmalıyız. yardımcı olursanız seviniri.                 Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.